Road sign 
Aliahuktut Anaanattiam iggavianit
Aliahuktut Anaanattiam iggavianit
Aliahuktut Anaanattiam iggavianit
Tikkuaqhimalugit hunanik adjigiiktamingnit taihiniit
AKIYUQ: 0


Copyright © 2015 Inuit Qunniartuliqiyit Kuapuriisan