Road sign 
 
 

Malaiya/Anaanattiaq - Anaanattiaq miqhuuyarniq piqpagiyaa ilihautigivlugu Jaani in’ngutangillu inuuhiutigut. Unipkaalirpakhuni qanuq maniqqami inuuvaktuq qanuq nuulihaaqhimavlutik nunalingnit. Piqpagiinnaqhuni amiriinnaqhunilu Ataatattiaq ilagiingillu.Copyright © 2015 Inuit Qunniartuliqiyit Kuapuriisan